top of page

En svær øvelse – beboerdemokrati

Alle fotos er fra udflugt til Givskud Zoo

Hvem bestemmer?


Andelsboligforeningen Abildgårdens højeste myndighed er Fællesmødet, som holdes ca. 10 gange årligt, hvor der diskuteres små og storeting, og de nødvendige beslutninger tages.

 

Derudover holdes der årligt et budget-møde, hvor bl.a. huslejen fastlægges.

 

Generalforsamlingen som afholdes en gang om året, foretager valg til bestyrelsen, godkender regnskab og huslejer og foretager justeringer af vedtægterne.

Den formelle ledelse

 

Bestyrelsen består af 2-4 medlemmer + en formand. Bestyrelsen vælger en kasserer. Alle er på valg i 2 år. Derudover vælges der 2 suppleanter som er på valg i et år.

Under stormende bifald blev Anne Peyrath i 2018 
valgt som ny formand. 

Bestyrelsen består derudover af:

- kasserer Mads Olesen,
- bestyrelsesmedlem Lis Bøttcher
samt suppleanterne
Conny Neumann og Christina Karlsson.

Udvalg efter behov


Genralforsamlingen og Fællesmøderne nedsætter udvalg efter behov. I øjeblikket findes der: Vedligeholdelsesudvalg, Aktivitetsudvalg, Visionsudvalg m.m.
Derudover bliver der oprettet diverse midlertidige udvalg til løsning af bestemte opgaver, som f.eks. Køkkenrenoveringsudvalg og Finansieringsudvalg og lignende.

Derudover fordeler generalforsamlingen den række af faste opgaver som skal klares i et bofællesskab. Det drejer sig f.eks. om ansvarlige for: Madordning, Trailer, Ungdomsrum, Byttehylden, Brugt pap, Udendørs belysning, Græsslåning af bestemte områder, m.m.

Endelig er der dem der – ganske frivilligt – påtager sig specielle opgaver, som f.eks. at være ansvarlig for drivhuset og passe køkkenhaven.

bottom of page