top of page

En svær øvelse – beboerdemokrati

Alle fotos er fra udflugt til Givskud Zoo

Hvem bestemmer?


Andelsboligforeningen Abildgårdens højeste myndighed er Fællesmødet, som holdes ca. 10 gange årligt, hvor der diskuteres små og storeting, og de nødvendige beslutninger tages.

 

Derudover holdes der årligt et budget-møde i marts, hvor bl.a. huslejen fastlægges.

 

Generalforsamlingen som afholdes en gang om året i april, foretager valg til bestyrelsen, godkender regnskab, budget og huslejer og foretager justeringer af vedtægterne.

Den formelle ledelse

 

Bestyrelsen består af 2-4 medlemmer + en direkte valgt formand. Bestyrelsen vælger en kasserer. Alle er på valg i 2 år. Derudover vælges der 2 suppleanter som er på valg i et år.

Under stormende bifald blev Ditte Charles i 2023
valgt som ny formand. 

Bestyrelsen består derudover af:

- kasserer Roland Skov
- bestyrelsesmedlem Erik Findalen
samt suppleanterne
- Winnie Petersen og Mads Olesen

Udvalg efter behov


Genralforsamlingen og Fællesmøderne nedsætter udvalg efter behov. I øjeblikket findes der: Arbejdsdagsudvalg, Vedligeholdelsesudvalg, Aktivitetsudvalg, m.m.
Derudover bliver der oprettet diverse midlertidige udvalg til løsning af bestemte specifikke opgaver.

Derudover fordeler aktivitetsudvalget den række af faste opgaver som skal klares i et bofællesskab. Det drejer sig f.eks. om ansvarlige for: Madordning, Trailer, Brugt pap, Udendørs belysning, Græsslåning af bestemte områder, Låseansvarlig, Genbrugsansvarlig m.m.

Endelig er der dem der – ganske frivilligt – påtager sig specielle opgaver, som f.eks. at være ansvarlig for drivhuset og passe køkkenhaven.

bottom of page